În functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicată pacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi înainte sau cel târziu în dimineaţa zilei externării.

 Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală în doua exemplare; un exemplar se ataşează la Foaia de observaţie, iar celălalt se înmânează pacientului / aparţinătorului. Aceştia din urmă vor transmite Scrisoarea medicală medicului de familie. Medicul curant va consemna în biletul de externare şi în scrisoarea medicală următoarele informatii :

 • diagnosticul de externare ;
 • starea pacientului la externare ;
 • tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze ;
 • indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă ;
 • data următorului control medical.

 

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

 • Biletul de externare completat, semnat si parafat de medicul curant si medicul sef de sectie ;
 • Scrisoarea medicala catre medicul de familie , semnata si parafata de medicul curant ;
 • Certificat de concediu medical ( după caz ) ;
 • Adeverinţă medicală pentru elevi, studenti ( după caz ) ;
 • Reţetă medicală cu sau fara contributie personala ( după caz ) ;
 • Recomandari pentru dispozitive medicale sau ingrijiri la domiciliu ( după caz ) ;
 • Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite.

 

 În cazul externarii pacientului la cerere, i se explică riscurile la care acesta se poate expune. În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului.

Medicul curant consemnează în Foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta ( sau aparţinătorul ) semnează cu privire la solicitarea externării.

Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.