In S.J.U. Bacau internarea se face în regim de :

 • spitalizare de zi ;
 • spitalizare continuă   prin serviciul U.P.U. sau pe baza unei programari pentru pacienții cu boli cronice, precum și la recomandarea medicului specialist din ambulatoriu .

Internarea se face in baza calității de asigurat.
Internarea pentru persoanele neasigurate se face având în vedere următoarele criterii:

 • urgențe medico-chirurgicale în care este pusă în pericol viața pacientului ;
 • boli cu potențial endemo-epidemic ;
 • nașterea.

Pacientul neasigurat trebuie informat de obligativitatea suportării costului spitalizării daca între timp nu a obținut calitatea de asigurat in conditiile prevazute de lege. Calitatea de asigurat trebuie detinuta de pacient pe toata perioada spitalizarii.

Documente necesare la internare :

 • Cardul de sănătate ;
 • Cartea de identitate ;
 • Certificat de naștere pentru copii ;
 • Bilet de trimitere de la medicul specialist din ambulatoriu ;
 • Pentru pacientul salariat, adeverintă de angajat cu numărul de zile de concediu medical efectuat în ultimile 12 luni ;
 • Cupon de pensie pentru pacientul pensionar.

Daca pacientul doreste o internare programata se va prezenta la biroul de internari cu actele mentionate mai sus.    Aici i se va genera FOCG   ( pentru spitalizare de zi sau continua , dupa caz ) , tot de aici va fi anuntat personalul din sectia unde se face internarea pacientului pentru ca personal auxiliar din sectie sa preia pacientul, sa-l conduca  la garderobă/baie pentru predarea hainelor şi pentru îmbăiere, loc unde i se completează un bon de haine ( netipizat ), în 2 exemplare, din care unul se predă pacientului iar cel de-al doilea rămâne la garderobă.

Pacientul, însoţit de personalul auxiliar, va merge în secţia unde i s-a facut internarea avand foaia de observaţie cu el. Aici  va fi primit de asistenta şefă sau, în lipsa acesteia, de asistenta de gardă care îl va conduce în salonul unde a fost repartizat. Ulterior, medicul specialist in evalueaza și indică în FOCG investigațiile paraclinice ce urmează a fi efectuate, asistenta urmand sa informeze pacientul asupra regulamentului spitalului şi sa  îi faca cunoscute primele elemente de educaţie sanitară.

Poate fi aprobata internarea bolnavilor cu insotitor in cazurile deosebite. La fel si in sectiile cu profil pediatric, mamele putand fi internate in saloane separate, exceptie facand cazurile care necesita prezenta mamei in acelasi salon.