Respectand ordinul comun MS/CNAS privind stabilirea conditiilor pentru punerea in aplicare a art. 229 alin. (5) si art. 232 alin (1) din L 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , S.J.U. Bacau ofera pacientilor ( si insotitorilor, dupa caz ) care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua – acuti sau cronici , in concordanta cu informatiile cuprinse in rubrica “ Diagnosticul la internare “ si/sau “Antecedente personale , fiziologice si patologice “ din Foaia de observatie clinica generala  , norma de hrana in cuantum actualizat la 01.06.2022 , pe categorii de pacienti , astfel :